Tuyển Dụng

CTTRANS tuyển dụng nhân viên kinh doanh thu nhập cao 2018

Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường vận tải..


CTTRANS thông báo tuyển dụng nhân viên kho, bốc xếp 2018

Sắp xếp hàng hóa trong kho theo hướng dẫn của Thủ Kho..

Call Now ButtonLiên Hệ